Újévi köszöntők angolul

Boldog új évet angolul: Happy New Year!  És ezen túl a cikkben található még jó pár újévi áldás, idézet és újévi köszöntő angolul. Mindet használhatod az angol nyelvi szintednek megfelelően, hisz megtalálod hozzájuk a magyar fordítást is:)

 Újévi köszöntők angolul

Cheers to the New Year! May 2023 be an extraordinary one.

/Egészségünkre az új évre! Legyen 2023 egy rendkívüli év!/

***

Happy New Year! May the coming year be full of grand adventures and opportunities.

/Boldog új évet! Legyen a következő év tele nagyszerű kalandokkal és lehetőségekkel./

***

Life is short – dream big and make the most of 2023!

/Az élet rövid – álmodj nagyot és hozd ki a legtöbbet 2023-ból!/

***

Happy new year! 2023 is the beginning of a new chapter. This is your year. Make it happen.

/Boldog új évet! 2023 egy új fejezet kezdete. Ez a te éved. Váltsd valóra./

 

Újévi áldások angolul

May God shower you and your family with love and happiness! Best wishes and seasons greeting for the New Year.

/Isten áldjon téged és családodat szeretettel és boldogsággal! Minden jót és boldog új évet kívánok./

***

Wishing you a blessed and prosperous New Year!

/Áldott és sikeres új évet kívánok!/

***

May God bless you and your loved ones with prosperity, good health, and happiness in the New Year.

/Isten áldjon meg téged és szeretteidet jóléttel, jó egészséggel és boldogsággal az új évben./

***

Happy New Year! May your troubles be less, and your blessings be more, and nothing but happiness come through your door!

Boldog új évet! Legyen kevesebb a gond, több az áldás, és csak boldogság lépjen életedbe!

 

 Újévi idézetek angolul

The New Year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written.

/Az új év előttünk áll, mint egy új fejezet a könyvben, amely arra vár, hogy megírjuk.

Melody Beattie/

***

You can’t go back and make a new start, but you can start right now and make a brand-new ending.

/Nem mehetsz vissza, és nem kezdhetsz el mindent elölről, de rendezhetsz egy teljesen új befejezést

James R. Sherman/

***

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.

/Tanulj a tegnapból, élj a mának, reménykedj a holnapban.

Albert Einstein/

***

Cheers to a new year and another chance for us to get it right.

/Egészségünkre az új évre és egy újabb esélyre, hogy jól csináljuk.

Oprah Winfrey/